Hezekiah.hu Nyitólap |  Irodalom |  Ezo |  Letöltések, háttérképek |  Képeslapküldõ |  Cikkek |  Online játékok


Számmisztika
Ásványok
Mandala
A Hurrikán Szívében
könyvrészlet


Numerológia - Számmisztika

Az elkövetkezõekben a számmisztikával, e több ezer éves tudományággal foglalkozunk egy kicsit. Ehhez egy programot is segítségül hívhatunk a Numerology-t, mely mentesít a számítások elvégzésétõl. Itt négyféle adatot számolunk ki, melyekhez rövid szöveges értékelést is kapunk. Ezt a programot le is töltheti errõl a honlapról.
Numerology 1.02 - 2010. február 23.

numerologia

Numerology software, Google Translate version, english
Numerology 1.02 - 2012
Download English Google Translate version
Természetesen az eredményül kapott sorok csak iránymutató gondolatok, hiszen teljes mértékben nem használjuk most ki a számok misztifikus erejét, de a rövid jellemzésen való gondolkodás és elmélyülés így is közelebb vihet bennünket Önvalónk megismeréséhez.
Lássuk akkor, mi az, amit megvizsgálunk a program segítségével!

BELSõ SZEMÉLYISÉG

Belsõ személyiség, avagy a Belsõ Én jellemzése, melyet a születésünkkor kapott nevünk magánhangzóihoz rendelt számértékekbõl kapunk meg.

KÜLSõ SZEMÉLYISÉG

Külsõ személyiségünket azok a tulajdonságok jellemzik, amelyeket a külvilág érzékel, ahogyan mások látják azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mit mutatunk magunkból. Ezt is a születéskor kapott nevünk betûihez rendelt számértékekbõl határozzuk meg, de itt a mássalhangzók jutnak szerephez.

SZEMÉLYES ÉV

A számmisztika az asztrológia testvértudománya, több ezer éves megfigyelés alapján mûködik. Születésünk pillanatában - mely életünk legfontosabb része - az akkor uralkodó földi vibrációk határozzák meg életutunkat. Az ember élete során kilenc periódusos ciklusokban fejlõdik (a kilenc számjegy a világmindenséget jellemzi), s ez a fejlõdés vonatkozik úgy a földrészekre, országokra, népcsoportokra, mint magára az emberre. Életünk minden egyes éve egy fejlõdési szakasz része. Pontosabb információt arról, hogy éppen hol járunk a fejlõdés útján, úgy kaphatunk, ha kiszámítjuk saját személyes évünket. Ehhez születési hónapunknak, s születésünk napjának számjegyeire lesz szükség, valamint annak az évnek a számjegyeire, melyre kíváncsiak vagyunk. Ezeket a számokat összeadjuk, s egy számjegyre redukáljuk.

ÉLETÚT

A számok misztikus jelentése évszázadok óta ismert. Életutunk számát úgy kapjuk meg, ha születési évünk, hónapunk és napunk számát összeadjuk, majd egy számjegyre redukáljuk. Kivételt teszünk azonban a 11-es és a 22-es számmal. Ezek úgynevezett mesterszámok.


És ami a programban nem szerepel:

CHEIRO rendszere és születésünk napja

1
Az 1-es szám a Napot jelenti. õ a legfõbb, a kezdet. Minden élet alapja a Földön a Nap, éppen így az összes szám alapja az egy. Ez a szám mindent képvisel, ami egyedi, kreatív és pozitív. Aki ennek a számnak a befolyása alatt született, az munkájában alkotókész, leleményes, találékony. Nézetei erõsen egyediek és határozottak. Az ilyen emberek egyéni vállalkozásaikban makacsok és határozottak.

Ez vonatkozik mindenkire, aki az 1-es szám jegyében született, így bármely hónap 1-ején, 10-edikén, 19-edikén, 28-adikán, de legfõképpen azokra, akik július 21. és augusztus 28. között születtek vagy pedig március 21. és április 28. között.

Az 1-es számú emberek ambiciózusak, nem szeretik a korlátozásokat, s bármi is legyen a szakmájuk, mindig kitûnnek benne. Vezetõk kívánnak lenni és képesek megõrizni tekintélyüket. Elérik, hogy beosztottjaik tiszteljék õket, s fölnézzenek rájuk.
Legszerencsésebb nap a számukra a vasárnap és a hétfõ, kiváltképp, ha az õ saját (születésnapi) számuk szintén erre a napra esik. Még figyelembe kell venni a felcserélhetõ számaikat is, amikkel együtt már igazán sok szerencsésnek mondható napjuk van: minden hónapban a 2., 4., 7., 11., 13., 16., 20., 22., 25., 29. és a 31.
Szerencsés színeik az arany, a sárga és a borz összes árnyalatai egészen az aranybarnáig.
Szerencsés ékszerek, amiket érdemes viselniük vagy otthonukban tartani belõlük: A topáz, a borostyán, a sárga gyémánt és minden sárgás színû kõ.

2
A 2-es szám a Holdat jelképezi. Birtokolja a Nap (1) feminin (nõies) tulajdonságait. Ez az oka, hogy karakterük különbözõsége ellenére rezgéseik harmóniában vannak egymással, s felcserélhetõ számokként tarthatjuk õket számon.

A hozzá tartozó emberek gyengéd természetûek, nagy a képzelõerejük, jó a mûvészi érzékük és nagyon romantikusak. õk is leleményesek, de nem olyan erõsen törekszenek ötleteik megvalósítására, mint az 1-esek. Tulajdonságaik inkább érzelmi és szellemi síkon, s nem annyira a fizikai világban nyilvánulnak meg.
Fõ hibáik, amik ellen védekezniük kell: a nyugtalanság és az izgatottság, a kitartás hiánya terveik és elképzeléseik megvalósítása során, valamint az önbizalom hiánya (ezért is nem eléggé kitartóak). Hajlanak rá, hogy túlérzékenyek legyenek, és túl könnyen válnak melankolikussá és csüggedtté, ha környezetük kellemetlen vagy kevés szeretetet kapnak.

A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármely hónap 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jött a világra, de jellegzetességük sokkal jobban érvényesül, ha június 20. és július 27. között, a Hold Házának nevezet idõszakban születtek.

Szerencsés napjuk a vasárnap, a hétfõ és a péntek, s az egyeshez és a ketteshez tartozó napok: 1., 2., 4., 7., 10., 11., 13., 16., 19., 20., 22., 25., 28., 29. és a 31. Itt is van bõven választék, hogy mikor érdemes egy fontos dolognak nekiállni.
Szerencsés színei a zöld összes árnyalata a legsötétebbtõl a legvilágosabbig, a krémszín és a fehér. Azonban kerülniük kell minden sötét színt, különösen a feketét, a bíbort és a sötétvöröst. Ezek ugyanis fokozhatják depresszióra való hajlamukat.
Szerencsés drágaköveik és ékszereik az igazgyöngyök, a holdkövek, és mindenféle halványzöld kövek, illetve a jádé.

3
A 3-as a Jupiternek megfelelõ szám, a 6-tal és a 9-cel van rokonságban. Azokkal van kapcsolatban, akik bármely hónap 3-adikán, 12-edikén 21-edikén vagy 30-adikán születtek. Még nagyobb a jelentõsége a 3-as számnak február 19-tõl március 27-ig, vagy november 21-tõl december 27-ig.

A 3-as számú emberek kifejezetten ambiciózusak, sohasem elégednek meg alárendelt pozíciókkal. Céljuk, hogy kiemelkedjenek a világban, s uralomra és tekintélyre tegyenek szert mások fölött. Ha egy tekintélyt képviselõ személy utasítja õket, akkor kiválóan hajtják végre a parancsokat. Szeretik a rendet és fegyelmet mindenben, szívesen segítenek, de ragaszkodnak hozzá, hogy az õ rendelkezéseiknek mások engedelmeskedjenek.
Gyakran kerülnek a legmagasabb pozíciókba bármely szakmában. Elsõsorban a hadseregben, a tengerészetnél, a kormányzatban jutnak tekintélyes posztokhoz, de az életben bárhol lehetséges ez, ahol a megbízhatóság és a felelõsségteljesség alapkövetelménynek számít.
Hibájuk, hogy hajlanak a diktátori viselkedésre, hogy megszabják a törvényt mások számára, és túlzottan ragaszkodnak saját elképzeléseik megvalósításához. Rendkívül büszkék, nem szeretnek bármilyen módon lekötelezve lenni másoknak.
Függetlenségvágyóak, s a legcsekélyebb korlátozás is feldühíti õket. Azokkal vannak inkább összhangban, akik az õ saját számuk vagy a 6 és a 9 befolyása alatt születtek.
Szerencsés napjuk a csütörtök, a péntek és a kedd, ezek közül a csütörtök a legjelentõsebb. Szerencsés színeik a mályvaszín, a viola, a bíbor. Ezen kívül másodlagos színként kedvezõ számukra a kék, a karmazsin és a rózsaszín valamennyi árnyalata.
Szerencsekövük az ametiszt, amibõl jó, ha mindig hordanak egyet maguknál.

4
Az Uránusz bolygót jelképezi a 4-es. Határozott, saját, egyedi jellemmel bíró emberek, akik mindenki máséval ellentétes nézõpontból képesek a világra tekinteni. A vitákban mindig az ellentétes oldalra állnak, bár nem akarnak veszekedni, mégis kiváltják az ellenkezést és sajnos sok ellenséget szereznek maguknak.
Különös nézeteket vallanak mindenrõl, ami eléjük kerül. Ösztönösen lázadnak a szabályok és rendelkezések ellen, és ha kedvük szerint cselekedhetnek, akkor felfordítják a dolgok menetét, akár egész államok rendjét is. Gyakran lázadnak fel az alkotmányos tekintély ellen, és állítanak fel új szabályokat éppúgy a magán- és a közéletben is. A szociális reformokhoz vonzódnak, bajban mindig lehet számítani a segítségükre.
Jó tulajdonságaik ellenére nem könnyû nekik barátokat szerezni, ugyanis nagyon függetlenségvágyóak. Úgy tûnik, leginkább az 1,2,7 és a 8-as számok jegyében született emberekhez vonzódnak.
Fõ hibájuk, hogy nagyon feszültek és túlérzékenyek, érzéseikben nagyon sebezhetõek és hajlamosak rá, hogy magányosnak és elszigeteltnek érezzék magukat.

A 4-es számhoz tartoznak mindazok, akik bármely hónap 4-edikén, 13-adikán, 22-edikén, vagy 31-edikén születtek, s egyéniségük még erõteljesebben megnyilatkozik, ha június 21. és július 27., vagy július 21. és augusztus vége között jöttek a világra.

Szerencsés nap számukra a szombat, vasárnap és a hétfõ. Szerencsés színeik azok, amik elektrikus színek. Az "elektromos kék" és a szürke tûnik a leginkább jónak.
Szerencsés drágakövük a zafír, minden árnyalatában.

5
A Merkúr bolygót az 5-ösképviseli. Hozzá tartoznak azok, akik 5-ödikén, 14-ediként és 23-adikán születtek, de tulajdonságaik még erõsebben megnyilvánulnak, ha május 21. és június 27., illetve augusztus 21. és szeptember 27. között látták meg a napvilágot.

Könnyen ismerkednek, gond nélkül szereznek barátokat. Rendkívüli szellemi feszültségben élnek, ennek következtében felõrlik az idegeiket. Ha nincs izgalom az életükben, akkor csinálnak maguknak. Gyorsan gondolkodnak és döntenek, cselekedeteikben impulzívak. Nem nekik való a fárasztó fizikai munka. Jó érzékük van ahhoz, hogy új találmányokkal és ötletekkel pénzt keressenek. Született spekulánsok, hajlamosak a tõzsdei tranzakciókra.
Rendkívülien rugalmas a jellemük, ami átcsaphat ingatagságba és csapongásba is. Gyorsan magukhoz térnek a legsúlyosabb csapás után is, semmi sem érinti meg õket igazán.
Szerencsés napjuk a szerda és a péntek, különösen, ha saját számuk egybeesik ezekkel. Szerencsés színeik a világosszürke, a fehér és mindenféle csillogó anyag. Arra kell törekedniük, hogy gyakran viseljenek világos színeket, s a sötét árnyalatokat kerüljék el, amikor csak lehetséges.
Szerencsés drágakövük a gyémánt és mindenféle csillogó-villogó dolog, az ezüst- és a platinadíszek.

6
A Vénusz bolygó uralma alá tartozik a 6-os. Azoknak a születési számuk, akik bármely hónap 6-odikán, 15-ödikén, 24-edikén születtek, és különösen befolyásolja azokat, akik április 20. és május 20., illetve szeptember 21. és október 27. között születtek.

Rendkívüli vonzerõvel rendelkeznek, alárendeltjeik szeretik, sõt, gyakran imádják õket. Nagyon határozottak terveik véghezvitelében és valóban csökönyösek, kivéve, ha õk maguk kezdenek mélyen ragaszkodni valakihez. Ilyenkor szeretteik hûséges rabszolgáivá válnak.
Szeretik a szép dolgokat, az õ otthonuk van a legmûvészibben berendezve. Kedvelik a színek gazdagságát, a festményeket, szobrokat és a zenét, de mindenben elsõsorban a harmóniát. Ha jómódúak, akkor igen bõkezûen támogatják a mûvészetet, és a mûvészeket. Ki nem állhatják a viszályt és a féltékenységet (bár õk maguk ezt sokszor kiprovokálják).
Szerencsés napjaik a kedd, a csütörtök és a péntek. Szerencsés színt nehéz megállapítani, talán a sárgás és az arany árnyalatok illenek a leginkább hozzájuk.
Szerencsés drágakövük speciálisan a türkiz, és a smaragdok.

7
A Neptunusz bolygóhoz tartozik a 7-es, és azokat képviseli, akik bármely hónap 7-edikén, 16-odikán vagy 25-ödikén születtek, s azokat befolyásolja leginkább, akik június 21. és július 27. között születtek.
Jól megférnek a 2-es számhoz tartozó emberekkel, akik 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jöttek világra.
A 7-es számhoz tartozó emberek függetlenek, eredetiek, nagyon sajátos egyéniséggel. Szívbõl szeretik a változást, az utazást. Ha tehetik, szívesen látogatnak meg idegen földeket és érdeklõdnek távoli országok ügyei iránt. Gyakran kiváló írókká, festõkké és költõkké fejlõdnek, de bármivel is foglalkoznak, elõbb vagy utóbb megmutatkozik a sajátos stílusuk, filozofikus életszemléletük, amely kihat minden mûvükre.
Keveset törõdnek az élet anyagi oldalával, mégis gyakran meggazdagodnak eredeti, intuitív üzleti elképzeléseik vagy ötleteik segítségével, de vagyonukból jelentõs részt áldoznak jótékony célokra. Szükségük van egy racionális beállítottságú családtagra, nehogy az élet vihara vagy mások rosszindulata miatt elsodorja õket az élet.
Sajátos hozzáállásuk van a valláshoz, nem szeretik a kitaposott utat ezen a téren, inkább alkotnak maguknak egy saját vallást. Ez mindig a képzeletre és a titokzatosságra alapul.
Szerencsés napjaik a vasárnap és a hétfõ, éppen úgy, mint a 2-es számhoz tartozóknak. Szerencsés színek a zöld valamennyi árnyalata, a halvány színek, a fehér és a sárga. Kerülniük kellene a kimondottan sötét színeket.
Szerencsés drágaköveik a holdkövek, a macskaszemek és az igazgyöngyök.

8
A Szaturnusz bolygóhoz tartozik a 8-as. A nyolcast az emberi igazságszolgáltatás szimbólumának nevezik az okkult tudományokban.
Befolyásolja mindazokat, akik bármely hónap 8-adikán, 17-edikén vagy 26-odikán születtek. Még erõsebb a hatása, ha december 21. és február 26. között született valaki.

Ezeket az embereket gyakran félreértik, talán ez az oka, hogy szívük mélyén magányosnak érzik magukat. Mély és nagyon intenzív természetük van, s roppant erõs egyéniségük. Rendszerint jelentõs szerepet játszanak az élet színpadán. Bármilyen ügyet tesznek magukévá, megkísérlik azt minden érveléssel vagy ellenkezéssel szemben diadalra juttatni. Sokszor ridegnek és tartózkodónak tûnnek, bár valójában meleg szívvel fordulnak az elnyomottak felé, de titkolják érzéseiket. Nagy sikereik vagy nagy kudarcaik vannak, számukra nem létezik arany középút. Ha becsvágyók, akkor általában nagy felelõsséggel járó állást vállalnak, ami részükrõl önfeláldozással jár.
Az alacsonyabb erkölcsiséggel rendelkezõ 8-as szám alá tartozó egyének általában konfliktusba kerülnek az emberi igazságszolgáltatással és tragikus véget ér életük.
Szerencsés színeik a sötétszürke, fekete, sötétkék és a bíbor minden árnyalata. Ha világos színekbe öltözködnek, félszegnek tûnnek, és olyan benyomást keltenek, mintha nem lenne velük rendben valami. Szerencsés napjaik a szombat, vasárnap és a hétfõ.
Szerencsét hozó köveik az ametiszt és a sötét árnyalatú zafír, valamint a fekete gyöngy vagy a fekete gyémánt.

9
A Mars bolygóhoz tartozik a 9-es. Uralma alá tartozik bármely hónap 9. 18. és 27. napja, de a március 21. és április 26. közötti idõszak is.

A 9-es szám az erõ, energia, a pusztítás és a háború szimbóluma. A mindennapi életben erõt, becsvágyat, uralkodást és vezetést jelent. A vasat képviseli, amibõl a harci eszközeink is készülnek.
Ezek az emberek életük minden vállalkozásában küzdõknek mutatkoznak. Ifjúságuk nehéznek bizonyul, de általában szilárdságuk, erõs akaratuk és elszántásuk segítségével végül sikeressé válnak. Hirtelen vérmérsékletûek, impulzívak és a maguk urai akarnak lenni.
Ha a 9-es szám az általánosságnál jobban uralkodóvá válik életük dátumaiban és eseményeiben, akkor hajlamossá válnak, hogy viszályt szítsanak, s sok ellenséget szerezzenek maguknak. Ilyenkor nagy az esélyük a megsebesülésre vagy a háborús sérülésekbe való belehalásra.
Nagyon bátrak, és remek katonákká vagy vezetõkké válnak, bármely olyan ügyben, amit magukévá tettek. Veszélynek leginkább a saját vakmerõségük miatt vannak kitéve. Különös hajlamuk van arra, hogy tûzzel vagy robbanással kapcsolatos sérüléseket szerezzenek maguknak.
Nem viselik el a kritikát, s ha elégedetlenek az élettel, akkor is saját magukról jó véleménnyel vannak. Nem tûrnek beleszólást terveikbe. Szeretik, sõt elvárják, hogy felnézzenek rájuk és egyértelmû, hogy õk akarnak a ház urai lenni.
Nagyon tehetségesek a szervezésben, de ha nem ellenõrzik magukat, akkor szétesnek a dolgok körülöttük túlzott mértékû kapkodásuk miatt.
A szeretetért és a kedvességért szinte mindenre képesek, és belõlük lehet a legnagyobb bolondot csinálni, ha valaki az ujja köré csavarja õket.
Tulajdonképpen szerencsés dolog a 9-es szám alatt születni, csakhogy az egyénnek uralkodnia kell magán, nem engedheti, hogy a vérmérséklete és az erõszakosságra való hajlama irányítsa, s ezek elsodorják.
Szerencsés színei a karmazsin és a vörös összes árnyalata és a rózsaszín árnyalatok. Szerencsés napjuk a kedd, a csütörtök és a péntek.
Szerencsét hozó kövük a rubin, a gránát és a vérkõ, ezek valamelyikét jó a testükön viselni.Irodalom - Ezo - Letöltés - Galéria - Hattrick - Képeslapküldõ - Jászapáti - Szív Virága - hezekiah.hu
www.hezekiah.hu RSS

A honlapról / Kapcsolat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem
(c) www.hezekiah.hu 2006-2011. Minden jog fenntartva!